header

Trollsjönäs

Historia

Scoutkåren Göta Lejon startade 1945 i Kålltorps Ungdomsgård.

Syftet var att bedriva scoutverksamhet för ungdomar i de östra stadsdelarna.

Alltsedan starten har kåren varit mycket aktiv och är idag en av Göteborgs äldsta kårer med verksamhet varje vecka för barn, ungdom och vuxna. Dessa bedrivs numera i egna lokaler i ett hus beläget i Renströmska Parken i Kålltorp. Under hela 1950-60 talet hade kåren en mycket aktiv föräldraförening. 1947 förvärvades ca 15 000 kvm skogsmark invid Trollsjön ca 25 km från Göteborg. Under början av 1960-talet förvärvades ytterligare ca 5.000 kvm Marken ligger inom nuvarande Vättlefjälls Naturreservat.

På marken uppfördes 1954 en förrådsbarack och två patrullstugor. Ytterligare två patrullstugor tillkom några år senare. 1961 i april startade bygget av Storstugan, ett större hus med kök, samlingsrum, ledarrum och sovloft. Huset byggdes klar till september samma år av scouter, seniorscouter men mest av den aktiva föräldraföreningen.

1969-1970 byggdes två timmerstugor av kårens ledarförening Old Trappers. Under 1980-talet revs två gamla patrullstugor. En ny ledarstuga uppfördes och var klar 1984.

1995 byggdes en hygienanläggning med toaletter, handicaptoalett, bastu, duschar och verkstadsförråd.

Under 2000-talet uppfördes en förrådsbyggnad för kårens lägermaterial. I byggnaden finns också ett kanotförråd. Denna var helt klar 2009.

2017 renoverades köket i Storstugan, samtidigt så lackades även golvet i matrumet/samlingsrumet om.

2018 byggdes ett förråd för gasol och utköksmatlagning bakom blåförrådet.

2019 färdigställdes nya nödutgångar på timmerhusen.

Kåren har en aktiv seniorförening som heter Trappers. Den består av ett 30-tal scouter som hållit ihop i över 45 år. Föreningen syfte är att stötta scoutkåren Göta Lejons ungdoms-verksamhet genom att utveckla och underhålla friluftsanläggningen Trollsjönäs. Löpande underhåll av byggnader och mark genomförs på arbetsdagar och arbetshelger. Sammanhållningen inom Trappers präglas av att de en gång själva levt friluftsliv och lägerliv på anläggningen.

Under senare år har förvaltningen drivits i stiftelseform, där Stiftelsen Scoutkåren Göta Lejons Friluftsgård äger husen medan Scoutkåren Göta Lejon äger marken.

Huvudsyftet med hela anläggningen är att vara scoutkårens friluftsgård för lägerverksamhet, övernattningar och träffpunkt för alla medlemmar utanför verksamheten i Göteborg.